Utställningar & Events

Grindstugan Jonsered

Här flyttade jag in med min verksamhet 1 juni 2018. Den gamla kafélokalen omvandlade jag till konst- och hantverksstuga och till viss del keramikverkstad. Här i stugan kommer det att vara olika kursverksamheter, föredrag & utställningar.

Självklart fortsätter jag att driva min keramikverksamhet i Sävedalen.

Följ mig på Facebook eller Instagram @munkformochfason #jonseredgrindstugan

Välkomna till Grindstugan!

Events & Utställnings Kalender

Agenda 2019

Öppettider (högsäsong Juni-Augusti)

Fredag-Söndag kl 11-16

Öppettider (lågsäsong april – maj och september – oktober)

Lördag-Söndag kl 11-15 ( även vissa Fredagar är öppet, se agendan)

Aktuella events

Föregående events