Utställningar & Events

Grindstugan Jonsered

Här flyttade jag in med min verksamhet 1 juni 2018. Den gamla kafélokalen omvandlade jag till konst- och hantverksstuga och till viss del keramikverkstad. Här i stugan kommer det att vara olika kursverksamheter, föredrag & utställningar. Se evenemangskalender!

Samtidigt fortsätter jag att driva min keramikverksamhet i Sävedalen.

Följ mig på Facebook eller Instagram @munkformochfason #jonseredgrindstugan

Välkomna till Grindstugan!

Events & Utställnings Kalender

Agenda 2021

Öppettider ( maj-Augusti)

Fredag-Söndag kl 11-16

Öppettider (april  och september – oktober)

Lördag-Söndag kl 11-15 (även vissa Fredagar är öppet, se evenemangskalendern)

Aktuella events