Skip to main content

Utställningar & Events

Grindstugan Jonsered -
Under 2022 är verksamheten flyttad till Rosengaraget (snett mitt emot Grindstugan)

Här flyttade jag in med min verksamhet 1 juni 2018. Den gamla kafélokalen omvandlade jag till konst- och hantverksstuga och till viss del keramikverkstad. Här i stugan kommer det att vara olika utställningar & kursverksamheter. Under 2022 och delar av 2023 flyttar verksamheten till Rosengaraget, då caféverksamheten temporärt flyttar till Grindstugan. Se evenemangskalender!

Samtidigt fortsätter jag att driva min keramikverksamhet i Sävedalen.

Följ mig på Facebook eller Instagram @munkformochfason #jonseredgrindstugan

Välkomna till Rosengaraget!

 

Adress: Rosengarget konst-och hantverkstuga     

William Gibsons väg 8b, 433 76 Jonsered                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Agenda 2022

Öppettider ( April-Augusti)

Fredag-Söndag kl 11-16 (även vissa torsdagar är öppet)

Under vissa sommarveckor är det öppet tisdag-söndag kl 11-16

Öppettider (September – November)

Fredag-Söndag kl 11-15

Aktuella utställningar